تعرفه و قیمت میزبانی وب سرور آلمان

 

Space Sub Domains Bandwidth E-Mail SQL Price
 100MB  2  1GB  10  1  6.800,000
 200MB  5  2GB  Unlimited  1  9.950,000
 500MB  Unlimited  5GB  Unlimited  2  16,550,000
 1GB  Unlimited  10GB   Unlimited  2  22,750,000
 2GB  Unlimited  20GB  Unlimited  3  29.800.000
 3GB  Unlimited  30GB  Unlimited  4  41.550.000
 5GB  Unlimited  50GB  Unlimited  5  53.900.000
 10GB  Unlimited  100GB  Unlimited  5  86.650.000

 

 

تعرفه و قیمت میزبانی وب سرور ایران

 

Space Sub Domains Bandwidth E-Mail SQL Price
 100MB  2  1GB  10  1  4.080,000
 200MB  5  2GB  Unlimited  1  5.850,000
 500MB  Unlimited  5GB  Unlimited  Unlimited  8,100,000
 1GB  Unlimited  10GB   Unlimited  Unlimited  15,700,000
 2GB  Unlimited  20GB  Unlimited  Unlimited  18.500.000
 3GB  Unlimited  30GB  Unlimited  Unlimited  21.950.000
 5GB  Unlimited  50GB  Unlimited  Unlimited  26.550.000
 10GB  Unlimited  100GB  Unlimited  Unlimited  44.300.000
20GB Unlimited 200GB Unlimited Unlimited 71.500.000
30GB Unlimited 300GB Unlimited Unlimited 98.800.000

 

کارشناسان ما در بخش فروش ایده پویا آماده راهنمایی کردن شما هستند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر، با شماره تلفن‌های شرکت تماس بگیرید.

 

 

 

شرکت طراحی وبسایت