تعریف KPI و آیا برای همه لازمه ؟!

تاریخ انتشار خبر : 1399 اسفند 27

تعریف KPI و آیا برای همه لازمه ؟!

تنها با مشخص کردنkpiمیتوانیم عملکرد و کارایی ها را ارزیابی کنیم!.

مشخص کردن kpiهای درست، نشادهنده  وضعیت حال خود،سازمان و کسب و کار است.kpi که در واقع مشخص کردن اهداف بازاریابی دیجیتال در زمان های مختلف است.

♦️چند نمونه از piهای خوب برای یک سایت؛
✅میزان بازدید
✅میزان ترافیک
✅میزان فروش
✅تعداد کاربرجدید
✅میزان خرید کاربران قدیمی
✅تعداد صفحات کلیک شده
✅میزان فروش از محصول خاص

♦️و نمونهkpiهای خوب برای پیج های اینستاگرام
✅افزایش فالور،لایک،کامنت ...
✅میزان فعال بودن کاربران
✅افزایش دایرکت شدن پیام ها
✅افزایش ارسال پست به دیگران و....

البتهkpiبرای هر فرد و سازمان در هر زمان متفاوت است و شایدkpiبرای یکی مناسب و برای دیگری نامناسب باشد!

  • 3
  • 0
نظرات کاربران (0)
ثبت نظر