زبان برنامه نویسی سایت الوباتری  asp.net ، به روز ترین و کامل ترین زبان برنامه نویسی است. از مهم ترین ویژگی های این زبان برنامه نویسی می توان عدم محدودیت در اعمال تغییرات در طراحی سایت پروژه دانست . 

 

  • زمینه فعاليت : فروش اینترنتی باتری ماشین
  • سال انجام : 1399
  • وضعیت : اتمام
مشاهده سایت
خدمات ایده پویا : طراحی وب سایت و پیاده سازی