ایموجی ها در بین ما، چه دانشی پشت این شکلک ها نهفته است؟!

ایموجی ها در بین ما، چه دانشی پشت این شکلک ها نهفته است؟!

مطمئن هستیم که همه شما استیو جابز را با کامپیوترها، بیل گیتس را با مایکروسافت و مارک زوکربرگ را با فیس بوک می شناسید. البته کتمان نکنیم که این افراد، سهم بسزایی در پیشبرد زندگی مدرن و دانش اطلاعات د اشته اند. از آن جایی که  این روزها، بخش بزرگی از تعاملات اجتماعی و معاشرت های مردم سراسر جهان به  ارسال و دریافت پیام های نوشتاری م...

بیشتر بدانیم
  • 68
  • 2