• زمینه فعاليت : توليد كننده كربوكسي متيل سلولز
  • سال انجام : سال 1394
  • وضعیت : اتمام
مشاهده سایت
خدمات ایده پویا : میزبانی - طراحی وب سایت و پیاده سازی - پشتیبانی