• زمینه فعاليت : نیروگاه گازسوز
  • سال انجام : سال 1393
  • وضعیت : اتمام
مشاهده سایت
خدمات ایده پویا : میزبانی - طراحی وب سایت و پیاده سازی - پشتیبانی