آش شله قلمکار نباش !

تاریخ انتشار خبر : 1399 بهمن 07

آش شله قلمکار نباش !

هیچ وقت یادت نره که محتوایی که تولید میکنی نباید مثل آش شله قلمکار باشه!
محتوا باید :
مختص به پرسونا باشه
نیاز پرسونا رو تامین کنه
نباید هر روز یه چیزی بگی و محتوای مورد نیاز مصرف کننده خونگی با تامین کننده کالا و توزیع
کننده رو با هم یکجا بریزی وسط و قاطی ، حواست به محتوایی که داری تولید میکنی بیشتر باشه و قبل فکر کن که محتوا برای کی هست و چه نیازی از اون رو برآورده میکنه.
  • 3
  • 0
نظرات کاربران (0)
ثبت نظر